درباره ما

درباره دیمه

در سال 1394 ـــ2015 ( ه ـ م ) نشر دیمه در آلمان تاسیس شد، نام دیمه بر گرفته از یک مکان در منطقه کوهرنگ در مجاورت روستایی به همین نام است که اهالی آنرا به کیکاووس از قهرمانان شاهنامه نسبت می دهند.

انتشارات دیمه در حال حاضر به موضوعات مختلف و افراد خاص می پردازد. تلاش ما برای نشان دادن توسعۀ نیروی انسانی است که دارای موضوعات متفاوت که آدمهای زیادی در ارتباط با آنها هستند می باشد. ما دنبال سازندگی و نو آوری در زندگی عادی انسانها هستیم، سریع و کم هزینه. برای کشف انسانهای مبتکر.

این نشر هیچگونه دیدگاه مذهبی و خرافاتی را چاپ نمی کند. دیمه انتشاراتی کوچک است، که به آثار دستچین و خاص می پردازد. ما به زبانهای فارسی و آلمانی می نویسیم، این امر روشن است که در راه نزدیکی مردمان دو ملت قدم بر می داریم.

بی‌عدالتی و نوع سرکوب بی‌رحمانه را همه می‌فهمند. رشد تن فروشی، اعتیاد و بی‌عدالتی تنها انگیزه نیست.

هدف ما آن است که خشم خود را تبدیل به امید و امید را تبدیل به عمل کنیم. یک روش جدید برای زندگی آسان، نه تنها در سلامتی و تندرستی بلکه همراه با خوشبختی و آرامش نسبی است.

نویسندگان:

نئو پایان

نئو پایان در آبادان متولد شده و در سال 1979 جهت تحصیل به آلمان آمد. تحصیلات خود را ...

ادامه